Bydgoskie Towarzystwo Naukowe - Zapraszamy!
Nowy Zarząd BTN

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że dnia 25.06.2020 r. został wybrany na nową kadencję

Zarząd Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

Prezesem BTN został ponownie prof. dr hab. inż. Marek Bieliński.

Bardzo dziękujemy wszystkim Członkom Towarzystwa

za liczne przybycie na nasze spotkanie sprawozdawczo-wyborcze.

W trakcie zebrania Prezes BTN złożył gratulacje

Panu prof. dr hab. inż. Andrzejowi Tomporowskiemu,

który uzyskał od Prezydenta RP tytuł profesora.  

Poniżej przedstawiamy krótką relację fotograficzną.

Walne Zebranie BTN 2020

Walne Zebranie BTN 2020

Walne Zebranie BTN 2020

Walne Zebranie BTN 2020

 
Walne Zebranie 25.06.2020 r.

Szanowni Państwo

Zarząd Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego

uprzejmie zaprasza na 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Członków BTN,

które odbędzie się 

 25 czerwca 2020 roku

I termin o godz. 1700

II termin o godz. 1715

w sali nr 17 ATRIUM (parter)

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

przy ul. Jan Karola Chodkiewicza 30

w Bydgoszczy


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków BTN

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad
3. Sprawy proceduralne 
- przyjęcie porządku obrad 
- stwierdzenie prawomocności obrad 
- powołanie protokolanta
4. Wybór Komisji
- Uchwał i Wniosków
- Skrutacyjnej
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania 23.03.2019 r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej BTN za rok 2019
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej BTN za rok 2019
8. Dyskusja nad Sprawozdaniami
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019 rok
10. Wybór Władz BTN:
- Zarządu
- Komisji Rewizyjnej
11. Wolne wnioski
12. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania
12. Zamknięcie obrad

Spotkanie będzie przebiegać według obowiązujących w kraju zasad bezpieczeństwa. Prosimy o posiadanie ze sobą maseczek zakrywających twarz i długopisu.

W przypadku braku uregulowania składek członkowskich przypominamy, że zaległości można wpłacać na konto bankowe: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz.
Bank PKO SA. Nr 59 1240 6452 1111 0010 4780 6121 (składka roczna wynosi min. 50 zł.) 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 20

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości