Category: <span>Aktualności</span>

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na wykład nt.: PYTANIE O FUNDAMENT WSPÓŁCZESNEJ KULTURY który wygłosi Ks. dr Sylwester Warzyński Instytut FilozofiiUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Sesja odbędzie się w sali im. W.…

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na Konferencja PIBR Wartości niematerialne w rozwoju firmy 19 września br. odbędzie się w Bydgoszczy konferencja zorganizowana przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, która poświęcona będzie „Wartościom…

26 czerwca 2017 r. w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku „Perła Borów”, Tleń odbyło się XXIV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „KOMPLEKSOWE BADANIA I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO”

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na wykład nt.: PLANY POWSTANIA CENTRUM EDUKACJI WIEDZY O MÓZGU W MŁYNACH ROTHERA który wygłosi Prof. dr hab. n.med. Marek Harat Klinika Neurochirurgii10 Wojskowego Szpitala Klinicznego…

Szanowni Członkowie Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego Dnia 23.03.2017 roku o godz. 1700 Prezydium Zarządu i jego Członkowie zapraszają na Walne Zebranie BTN W programie spotkania w ramach BKWZ nr 128 przewidziany…

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na wykład nt.: SELBSTSCHUTZ W BYDGOSZCZY I POWIECIE BYDGOSKIM 1939/1940 który wygłosi Wiesław Trzeciakowski autor m.in. książki Śmierć w Bydgoszczy 1939-1945 pisarz i archiwista Archiwum Państwowe w…

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na wykład nt.: SKUTECZNA REWITALIZACJA JEZIOR który wygłosi dr inż. Jacek Cieściński Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Katedra  Ekoinżynierii i Fizykochemii Środowiska Sesja odbędzie się w siedzibie BTN, (II …

Ukazała się niezwykle interesująca publikacja pt. “Historia Bydgoszczy 1945-1956. Tom III”. Obecny wolumin jest kontynuacją wielkiego projektu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego polegającego na wydaniu całościowej historii Bydgoszczy, obejmującej najstarsze dzieje miasta…