Category: <span>Aktualności</span>

Szanowni Członkowie Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego Dnia 23.03.2017 roku o godz. 1700 Prezydium Zarządu i jego Członkowie zapraszają na Walne Zebranie BTN W programie spotkania w ramach BKWZ nr 128 przewidziany…

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na wykład nt.: SELBSTSCHUTZ W BYDGOSZCZY I POWIECIE BYDGOSKIM 1939/1940 który wygłosi Wiesław Trzeciakowski autor m.in. książki Śmierć w Bydgoszczy 1939-1945 pisarz i archiwista Archiwum Państwowe w…

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe zaprasza na wykład nt.: SKUTECZNA REWITALIZACJA JEZIOR który wygłosi dr inż. Jacek Cieściński Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Katedra  Ekoinżynierii i Fizykochemii Środowiska Sesja odbędzie się w siedzibie BTN, (II …

Ukazała się niezwykle interesująca publikacja pt. “Historia Bydgoszczy 1945-1956. Tom III”. Obecny wolumin jest kontynuacją wielkiego projektu Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego polegającego na wydaniu całościowej historii Bydgoszczy, obejmującej najstarsze dzieje miasta…