PKS VII 2004

Spis treści:

- Wstęp -s.5
- Konrad Pałubicki- kompozytor i pedagog -s.7
- Wykaz kompozycji Konrada Pałubickiego według gatunków -s.22
- Wykaz absolwentów Konrada Pałubickiego -kompozycja -s.40 
 - Nagrody i wyróżnienia dla Konrada Pałubickiego- s.41
- Stan źródeł do dziejów wychowania artystycznego w Polsce po 1945 r., ich dostępność, kompletność i stan techniczny-s.43
- Szkic inwentarza tytułów zespołu akt Ministerstwa Kultury i Sztuki w Archiwum Akt Nowych w Warszawie (2003 r.)
- Edukacja artystyczna na tle rozwoju myśli polityczno -oświatowej w Polsce po 1945 r. -s.63
- Polityka oświatowa państwa - s.63
- Polityka państwa wobec edukacji artystycznej - s.68
- Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego - s.72
- Współczesne problemy aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej- s.83
- Uczestnictwo w kulturze - treść i zakres pojęcia
- Formy uczestnictwa w kulturze muzycznej - s.86
- Aktualna sytuacja uczestnictwa w kulturze muzycznej- kierunki, treści i uwarunkowania - .87
- Formy umuzykalniania i ich wpływ na kształtowanie obrazu ojczyzny  dzieci w przedszkolu- s. 97
- Efekty wychowawcze w zakresie kształtowania obrazu ojczyzny przez umuzykalnianie -relacje z badań