PKS VI 2003

Spis treści:

- Wstęp- s.5
- Doświadczenia muzyczne młodzieży bydgoskiej w świetle badań testowych- s.7
- Teoretyczna orientacja młodzieży w dziejach i dorobku kultury muzycznej- s.7
- Podstawowe umiejętności słuchowe badanej młodzieży- s.19
- Studium porównawcze wybranych wyników wcześniejszych i aktualnych badań nad percepcją- s.27
- Identyfikacja faktury utworu muzycznego -s.28
- Identyfikacja formy muzycznej-s.30