PKS XII 2010

Spis treści:

- Przedmowa Elżbieta Szubertowska- s.5 
- Ideały wychowawcze jako źródło celów wychowania w polskim szkolnictwie muzycznym w latach 1918-1989 Andrzej Michalski -s.7 
- Gdańskie środowisko kulturalne po II wojnie światowej Marlena Pietrzykowska -s. 23 
- Publiczność jako ważne ogniwo w kulturze muzycznej Elżbieta Szubertowska- s.37
- Słuchacze muzyki reggea a przejawy Ruchu Rastafari w Polsce na podstawie badań Beata Bonna - s.53
- Wpływ muzyki na rozwój osób niepełnosprawnych intelektualnie Gabriela Kozłowska - s. 63