Nowy Zarząd BTN

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że dnia 25.06.2020 r. został wybrany na nową kadencję

Zarząd Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.

Prezesem BTN został ponownie prof. dr hab. inż. Marek Bieliński.

Bardzo dziękujemy wszystkim Członkom Towarzystwa

za liczne przybycie na nasze spotkanie sprawozdawczo-wyborcze.

W trakcie zebrania Prezes BTN złożył gratulacje

Panu prof. dr hab. inż. Andrzejowi Tomporowskiemu,

który uzyskał od Prezydenta RP tytuł profesora.  

Poniżej przedstawiamy krótką relację fotograficzną.

Walne Zebranie BTN 2020

Walne Zebranie BTN 2020

Walne Zebranie BTN 2020

Walne Zebranie BTN 2020