Kadencja 7

Skład osobowy Zarządu
BYDGOSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
w latach 1959 – 2008

7. kadencja
18.03.1978 – 27.05.1981

Osoba

Stanowisko

Data

doc. dr hab. Henryk Bednarski

prezes

do 05.11.1980

prof. dr hab. med. Jan Domaniewski

prezes

od 05.11.1980

prof. dr hab. Edmund Trempała

wiceprezes

prof. dr hab. Jerzy Roszak

wiceprezes

doc. dr Krystyna Kwaśniewska

sekretarz generalny

doc. dr hab. med. Jan Domaniewski

z-ca. sekretarza generalnego

do 05.11.1980

prof. dr Jerzy Wiśniowski

redaktor naczelny

mgr Tadeusz Esman

członek

doc. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski,

członek

prof. dr hab. inż. Zygmunt Kin

członek

doc. dr Jerzy Konieczny

członek

mgr Andrzej Szwalbe

członek

doc. dr hab. Janusz Rulka,

przewodniczący WNH

doc. dr hab. Julian Piotr Kluczek,

przewodniczący WNP

doc. dr hab. Krzysztof Wernerowski,

przewodniczący WNT