Kadencja 8

Skład osobowy Zarządu
BYDGOSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
w latach 1959 – 2008

8. kadencja
27.05.1981 – 19.12.1984

Osoba

Stanowisko

Data

prof. dr hab. med. Jan Domaniewski

prezes

doc. dr inż. Krzysztof Wernerowski

wiceprezes

prof. dr Jerzy Wiśniowski

wiceprezes

doc. dr hab. Krystyna Kwaśniewska

sekretarz generalny

prof. dr hab. Edmund Trempała

redaktor naczelny

prof. dr hab. Adam Bilikiewicz

członek

doc. dr Jerzy Konieczny

członek e

doc. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz

członek

doc. dr hab. Władysław Malukiewicz

członek

doc. dr hab. med. Roman Mazur

członek

prof. dr hab. Irena Michalska

członek

doc. dr hab. Roman Ossowski

członek

doc. dr hab. Janusz Rulka

członek

doc. dr Alfons Borhardt

członek

mgr Andrzej Szwalbe

członek

dr Ryszard Kabaciński

przewodniczący WNH

prof. dr hab. Julian Piotr Kluczek,

przewodniczący WNP

doc dr hab. Michalina Sierocka

przewodniczący WNT