Kadencja 9

Skład osobowy Zarządu
BYDGOSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
w latach 1959 – 2008

9. kadencja
19.12.1984 – 11.10.1987

Osoba

Stanowisko

Data

prof. dr hab. med. Jan Domaniewski

prezes

doc. dr Michalina Sierocka

wiceprezes

prof. dr hab. Jerzy Wiśniowski

wiceprezes

do 14.10.1985

prof. dr hab. Edmund Trempała

wiceprezes

od 03.03.1986

doc. dr hab. Krystyna Kwaśniewska

sekretarz generalny

prof. dr hab. Edmund Trempała

redaktor naczelny

do 03.03.1986

prof. dr hab. med. Roman Mazur

redaktor naczelny

od 03.03.1986

doc dr hab. med. Roman Mazur

członek prezydium

do 03.03.1986

prof. dr hab. Stanisław Betlejewski

członek

doc. dr Alfons Borchardt

członek

prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń

członek

prof. dr hab. Zbigniew Cieśliński

członek

doc. dr Jerzy Konieczny

członek

doc. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz

członek

do X.1986

prof. dr hab. Irena Michalska

członek

doc. dr Michalina Sierocka

członek

dr Stanisław Smarzyński

członek

doc. dr Krzysztof Wernerowski

członek

dr Edmund Zarzycki

przewodniczący WNH

prof. dr hab. Lesław Wichliński

przewodniczący WNM*)

do XI 1986

doc. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz

przewodniczący WNM*)

od XI 1986

doc. dr hab. Julian Piotr Kluczek,

przewodniczący WNP

doc. dr hab. Inż. Józef Szala

przewodniczący WNH

*)Wydział Nauk Medycznych, WNM, powołano na Walnym Zebraniu 25 kwietnia 1986 r.