Kadencja 10

Skład osobowy Zarządu
BYDGOSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
w latach 1959 – 2008

10. kadencja
11.10.1987 - .......1990

Osoba

Stanowisko

Data

prof. dr hab. Edmund Trempała

prezes

prof. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz

wiceprezes

prof. dr hab. Józef Szala

wiceprezes

doc. dr hab. Krystyna Kwaśniewska

sekretarz generalny

prof. dr hab. med. Roman Mazur

redaktor naczelny

inż. dr inż. Stanisław Betlejewski

członek

inż. dr inż. Adam Bilikiewicz

członek

inż. dr inż. Zbigniew Cieśliński

członek

doc. dr inż. Gerard Drewa

członek

inż. dr inż. Izydor Gutmański

członek

doc. dr inż. Jan Klugiewicz

członek

doc. dr Jerzy Konieczny

członek

doc. dr inż. inż. Bronisław Siołkowski

członek

prof. dr hab. Józef Szala

członek

doc. dr inż. Eugeniusz Bielicki,

przewodniczący WNH

prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń,

przewodniczący WNM

od 25.05.1988

prof. dr hab. Julian Piotr Kluczek,

przewodniczący WNP

doc. dr inż. Franciszek Kozicki

przewodniczący WNT