Kadencja 11

Skład osobowy Zarządu
BYDGOSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
w latach 1959 – 2008

11. kadencja
...1990 (?) – 21.10.1993

Osoba

Stanowisko

Data

prof. dr hab. med. Roman Mazur

prezes

prof. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz

wiceprezes

(?)

wiceprezes

doc dr hab. Krystyna Kwaśniewska

sekretarz generalny

Prof. dr hab. Stanisław Betlejewski

redaktor naczelny

(?)

członek

(?)

członek

(?)

członek

(?)

członek

(?)

przewodniczący WNH

prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń

przewodniczący WNM

prof. dr hab. Julian Piotr Kluczek

przewodniczący WNP

prof. dr hab. Franciszek Kozicki

przewodniczący WNT