Kadencja 12

Skład osobowy Zarządu
BYDGOSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
w latach 1959 – 2008

12. kadencja
21.10.1993 – 10.01.1995

Osoba

Stanowisko

Data

prof. dr hab. Izydor Gutmański

prezes

prof. dr hab. Jerzy Gaca

wiceprezes

mgr Edward Szmańda

sekretarz generalny

prof. dr hab. med. Anna Balcar-Boron

redaktor naczelny

prof. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz

członek

prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki

przewodniczący WNH

prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń

przewodniczący WNM

prof. dr hab. Julian Piotr Kluczek

przewodniczący WNP

prof. dr hab. Franciszek Kozicki

przewodniczący WNT