Kadencja 13

Skład osobowy Zarządu
BYDGOSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
w latach 1959 – 2008

13. kadencja
10.01.1995 – 23.11.1998

Osoba

Stanowisko

Data

prof. dr hab. Jerzy Gaca

prezes

prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń

wiceprezes

dr Jerzy Wojciak

sekretarz generalny

dr Grzegorz Dominiak

redaktor naczelny

prof. dr hab. med. Zygmunt Mackiewicz

członek

prof. dr hab. med. Anna Balecr-Boron

członek

prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki

przewodniczący WNH

prof. dr hab. Zdzisław Boroń

przewodniczący WNM

prof. dr hab. Julian Piotr Kluczek

przewodniczący WNP

prof. dr hab. Franciszek Kozicki

przewodniczący WNT