Kadencja 14

Skład osobowy Zarządu
BYDGOSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
w latach 1959 – 2008

14. kadencja
23.11.1998 – 11.03.2002

Osoba

Stanowisko

Data

prof. dr hab. Adam Ryszard Sudoł

prezes

prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń

wiceprezes

prof. dr hab. Jerzy Gaca

wiceprezes

dr Jerzy Wojciak

sekretarz generalny

vacat

redaktor naczelny

dr Zdzisław Biegański

członek

prof. dr hab. Jan Talar

członek

dr inż Sławomir —ak

członek

prof. dr hab. Łucja Szewczyk

członek

od 1999 r.

vacat

przewodniczący WNH

prof. dr hab. med. Zdzisław Boroń,

przewodniczący WNM

prof. dr inż. Julian Piotr Kluczek,

przewodniczący WNP

prof. dr hab. inż. Franciszek Kozicki

przewodniczący WNT