Kadencja 16

Skład osobowy Zarządu
BYDGOSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
w latach 1959 – 2008

16. kadencja
16.03.2005 – ...03.2008

Osoba

Stanowisko

Data

prof. dr hab. Henryk Wrembel

prezes

prof. dr hab. Marek Bieliński

wiceprezes

prof. dr hab. Jacek Woźny

wiceprezes

prof. dr hab. Janusz Kutta

sekretarz generalny

dr inż. Maria Kowalska

skarbnik

do 15.01.2007 r.

vacat

redaktor naczelny

prof. dr hab. Józef Flizikowski

członek

od 14.03.2007 r.

prof. dr hab. h.c. Jerzy Gaca

członek

dr Jerzy Wojciak

członek

dr hab. Andrzej Wrzyszczyński

członek

prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski

przewodniczący WNH

od.

vacat

przewodniczący WNM

prof. dr inż. Julian Piotr Kluczek

przewodniczący WNP

od 13.02.1975 r

vacat

przewodniczący WNT