Sesja 155

Bydgoskie Towarzystwo Naukowe

zaprasza na wykład nt.: 

HYPERLOOP, JAKO PRZYSZŁY TRANSPORT NAZIEMNY O BARDZO WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI

HYPERLOOP AS A FUTURE ULTRA HIGH-SPEED GROUND TRANSPORTATION

który wygłosi

prof. dr hab. inż. Jacek Gieras

Wykładowca
Politechniki Poznańskiej (1971-1977)
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (1977-1989 oraz od 2007)
(obecnie Politechniki Bydgoskiej)
Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada
Uniwersytetu w Tokio (Bunkyo-ku, Japonia), Kierownik Katedry Systemów Inżynierii Transportu (1996-1997)
Uniwersytetu w Kapsztadzie (University of Cape Town), RPA (1989-1998)
Pracownik
United Technologies Research Center (UTC) w East Hartford, CT, USA (1998-2005)
Applied Research Dept korporacji UTC Aerospace Systems (dawna nazwa Hamilton Sundstrand) w Rockford, (IL), USA (2005-2017)
Korea Electrotechnology Research Institute, Changwon, South Korea, (2018-2019)
Współpracownik
NASA, US Navy, US Department of Energy oraz wielu innymi instytucji rządowych w USA
Fellow
IEEE (USA), Fellow UTC (USA) oraz Fellow AAIA (Asia Pacific)

Wykład zostanie zorganizowany w sposób zdalny.
(link do spotkania rozesłany będzie członkom BTN drogą e-mail)

20.10.2021 r. o godz. 1700


BKWZ
objęte jest patronatem
Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz mecenatem
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy