Zarząd

Skład Zarządu BTN (2020-2024)

Prezydium Zarządu

Prezes: prof. dr hab. inż. Marek Bieliński
Wiceprezes: dr hab. inż. Marek Macko
Wiceprezes: dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. UTP
Sekretarz Generalny: dr Jolanta Cichowska

Członkowie Zarządu

dr inż. Piotr Muzyczuk
hab. Benedykt Stanisław Odya, prof. UKW
dr hab. Marcin Skinder, prof. UKW
dr inż. Mścisław Śrutek
prof. dr hab. Jacek Woźny
dr inż. Renata Zborowska-Dobosz

Komisja Rewizyjna (2020-2024)

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Joachim Zimniak
Członkowie: dr hab. inż. Beata Jędrzejewska
prof. dr hab. n. med. Roman Kotzbach
dr inż. Maria Kowalska